Thống kê truy cập

Tất cả:
2000027
Hôm qua:
1242
Hôm nay:
1252
Hiện tại:
1241
Tuổi trẻ Thanh Hóa với những đóng góp vào thành công của Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945
Cập nhật lúc: 02:31 PM ngày 02/09/2013
Từ tháng 7/1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, thanh niên Thanh Hóa đã đi đầu trong đấu tranh chống bọn thực dân, phong kiến: chống bắt phu, bắt lính, sưu cao, thuế nặng, xung kích trong các phong trào đánh giặc bảo vệ cán bộ Cách Mạng. Những chiến khu Cách Mạng như Đa ngọc (Yên định), Cẩm Bào (Vĩnh Lộc), Ngọc Trạo (Thạch Thành), Quang Trung,…là nơi hội tụ những Thanh niên ưu tú sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước.

Ngày 15/9/1944, Tỉnh bộ Việt Minh ra chỉ thị “Kịp sửa soạn khởi nghĩa” và thành lập các tiểu tổ du kích, tổ chức các đội tự vệ chiến đấu, sắm sửa và rèn đúc vũ khí, tổ chức tuyên truyền xung phong ở các cơ sở,….

Biểu tình chiếm Phủ Khâm Sai tháng 8/1945- ảnh sưu tầm

Các tầng lớp thanh niên, học sinh, trí thức đã tự nguyện gia nhập các đơn vị tự vệ chiến đấu và tích cực tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện các chỉ thị của Tỉnh bộ Việt Minh. Phong trào sắm vũ khí đuổi thù chung đã tạo ra khí thế khẩn trương sôi nổi trong toàn tỉnh. Các làng, xã tổ chức rèn kiếm, mã tấu, góp tiền mua sắm vũ khí. Nhiều đơn vị tự vệ đã tìm cách cướp súng của giặc để tự trang bị. Các thế hệ thanh niên, học sinh đã tham gia các đội tuyên truyền xung phong, viết truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi nhân dân đánh Pháp, đuổi Nhật. Thanh niên các huyện Thọ Xuân, Hoằng Hoá, Thiệu Hoá, Hậu Lộc đã trừng trị bọn chức sắc ác ôn ở các làng , xã làm cho chính quyền địch hoang mang, rệu rã. Tại Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nông Cống thanh niên đấu tranh chống giặc Nhật cướp lương thực, thực phẩm, chống bắt phu, bắt lính,…

Từ tháng 3/1945, không khí chính trị trong nước càng trở nên căng thẳng, bọn Nhật- Pháp gầm ghè nhau, khí thế Cách Mạng sôi sục. Ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp.

Giữa năm 1945, Tỉnh uỷ và Việt Minh Thanh Hóa đã chỉ thị “Sắm vũ khí đuổi thù chung”, thanh niên và nhân dân các huyện: Hậu Lộc, Thiệu Hoá, Thạch Thành, Thọ Xuân, Hoằng Hoá, Vĩnh Lộc đã nhiệt tình hưởng ứng, các cuộc mít tinh, tuần hành, diễn thuyết xung phong diễn ra ngày càng sôi nổi và lan rộng khắp địa bàn toàn tỉnh; tiêu biểu ở các huyện: Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Thiệu Hoá, Hoằng Hoá,….đấu tranh chống bắt phu, bắt lính, chống bọn phản động,…

Cuối tháng 4/1945, nhóm thanh niên cứu quốc ga Thanh Hoá đã tổ chức cắt hai toa tàu chở hàng quân sự trong đoàn tàu của Nhật và thay vào đó bằng hai toa chở đá, số súng thu được đã giao lại cho đại diện Việt Minh thành phố. Ở Nhà máy đèn, lực lượng thanh niên cứu quốc tiến hành trinh sát nắm tình hình của các trại lính địch đóng ở thành phố (thông qua việc kiểm tra đồng hồ đo điện).

Ngày 12/5/1945, dưới sự chỉ huy của đồng chí Lê Hồng Quế, hai trung đội thanh niên tự vệ làng Phùng Hưng và làng Bùi Thượng (Yên Định) gồm 30 chiến sĩ đã tấn công vào khu đồn điền đan Nẫm. Bọn địch ngoan cố chống trả, chiến sĩ tự vệ Nguyễn Gia Phá hy sinh. Sau hai tiếng đồng hồ chiến đấu quyết liệt, lực lượng tự vệ đã chiếm được đồn điền và bọn tay chân buộc phải rút chạy.

Cuối tháng 5/1945, thực hiện chủ trương “Sắm vũ khí đuổi thù chung” của tỉnh, đồng chí Lê Hồng Quế (Tỉnh uỷ viên) đã tổ chức chức lực lượng thanh niên tự vệ Yên Định bao vây tấn công đồn điền Đa Nẫm (Yên Định) tước 11 khẩu súng mutcatông của lực lượng bảo vệ đồn điền. Sau 1 ngày chiến đấu, một số tự vệ bị thương và hy sinh; địch bỏ vũ khí rút chạy khỏi đồn điền. Từ đó lực lượng Cách Mạng và anh em công nhân tự quản lý đồn điền Đa Nẫm.

Trên đà phát triển ấy, nhiều cuộc đấu tranh của quần chúng đã liên tiếp nổ ra; các đoàn thể cứu quốc càng phát triển sâu rộng hơn ở các làng xã….Bên cạnh đó các hoạt động vũ trang, phong trào diễn thuyết xung phong cũng diễn ra sôi nổi. Khắp các huyện (Thiệu Hoá, Hoằng Hoá, Thọ Xuân, Yên định, Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc,….) những buổi diễn thuyết kêu gọi nhân dân ủng hộ Việt Minh tham gia khởi nghĩa giành chính quyền được đông đảo thanh niên hưởng ứng; nhiều cuộc mít tinh làm bọn đại Việt thân Nhật vô cùng hoang mang; trái lại, quần chúng nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Cách Mạng.

Đoàn thanh niên cứu quốc đã đem truyền đơn của Việt Minh phát đến từng người dân; ở thị xã Thanh Hóa, thanh niên học sinh đã viết khẩu hiệu của Tổng bộ Việt Minh, vẽ sơ đồ bố trí của bọn Nhật. Họ đã giác ngộ những thanh niên “Phan Anh” vận động binh lính địch lấy súng Nhật chuyển cho tự vệ cứu quốc.

Đầu tháng 8/1945, chính quyền địch ở nhiều nơi rệu rã. Ngày 13/8/1945, Tỉnh Uỷ họp tại làng Mao Xá (nay là thôn Toán Tỵ, xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hoá) quyết định khởi nghĩa giành chính quyền. Hội nghị đã quyết định giờ tổng khởi nghĩa trong toàn tỉnh là 12 giờ đêm ngày 18/8 rạng ngày 19/8/1945. Theo sự hướng dẫn của Mặt trận Việt Minh, Đoàn Thanh niên cứu quốc đã cùng với các đoàn thể khác vận động nhân dân may cờ, băng khẩu hiệu và mua sắm vũ khí cho tự vệ. Không khí chuẩn sẵn sàng chờ đón lệnh khởi nghĩa sục sôi trong các tầng lớp nhân dân. Việc in truyền đơn được tiến hành khẩn trương. ĐVTN tích cực đi rải truyền đơn, dán áp phích và khẩu hiệu trên các đường phố, công sở, xí nghiệp,…kêu gọi nhân dân vùng lên khởi nghĩa.

Ngày 17/8/1045, chủ trương tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh được phổ biến tới các huyện, thị: Thọ Xuân, Thiệu Hoá, Yên Định, Vĩnh Lộc, Hà Trung, Đông Sơn, Hậu Lộc, Nga sơn, Quảng Xương; lực lượng tự vệ cứu quốc ngày đêm luyện tập.

Trong không khí chuẩn bị khẩn trương, đêm ngày 18/8/1945, lệnh tổng khởi nghĩa của Tỉnh uỷ đã đến với các địa phương trong tỉnh, hàng chục vạn quần chúng cách mạng và tự vệ cứu quốc, thanh niên ở các phủ huyện trong tỉnh đã vùng dậy giành chính quyền.

Thắng lợi của Cách Mạng tháng 8/1945 mở đầu một kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, mở ra chân trời mới cho tuổi trẻ, đưa họ lên địa vị làm chủ tương lai của đất nước. Đó là vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề của ĐVTN. Giai đoạn Cách Mạng mới đòi hỏi những cố gắng lớn về tổ chức, về khả năng và nhiệt tình cách mạng to lớn của tuổi trẻ. Mười lăm năm chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng (1930- 1945), tuổi trẻ Thanh Hóa đã hăng hái tham gia các đội tự vệ, tự vệ đỏ, tự vệ vũ trang và đã có nhiều cống hiến hy sinh, trung thành tuyệt đối với Cách Mạng.

Để làm nên Cách Mạng tháng 8 thành công ở tỉnh nhà, biết bao người con ưu tú của thanh hóa đã dũng cảm vượt qua mọi hy sinh gian khổ, chiến đấu quên mình vì quê hương, tổ quốc; tiêu biểu như: Phạm Văn Hinh, Nguyễn Đức Tẻo, Hoàng Văn Môn, Hoàng Văn Tước (ở chiến khu Ngọc Trạo), Ngô Ngọc Vũ (Thiệu hoá),…và nhiều chiến sĩ trên các mặt trận chiến đấu với giặc trên chiến tuyến thầm lặng như nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Lợi…

68 năm đã đi qua nhưng những thành tích, đóng góp cống hiến xuất sắc của tuổi trẻ Thanh Hoá vẫn mãi mãi được ghi trên những trang vàng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta. Truyền thống đấu tranh anh dũng đó đã và đang thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục  góp phần đắc lực trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.                                                 

Trần Việt Thao- VP. Tỉnh đoàn TH- sưu tầm


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing


Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến