Thống kê truy cập

Tất cả:
2000058
Hôm qua:
1235
Hôm nay:
1234
Hiện tại:
1234
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hoá với chặng đường lịch sử 79 mùa xuân
Cập nhật lúc: 08:06 AM ngày 21/02/2013
Khởi đầu vào những năm (1924- 1925), từ chủ nghĩa yêu nước, bằng nhiều con đường (học tập, lao động và hoạt động) các tầng lớp Thanh niên tiến bộ Thanh Hoá đã bước đầu tìm đến với tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, và người đầu tiên có công tham gia truyền bá CN Mác- Lê nin và tư tưởng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vào tỉnh Thanh Hoá là Đ/c Lê Hữu Lập (quê ở Xuân Lộc- Hậu Lộc) đã được kết nạp vào tổ chức "Việt nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội", được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ về nước vận động TN ra nước ngoài học tập và xây dựng " Việt nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội " ở địa phương, chuẩn bị tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản sau này.

          Ngày 29/7/1930, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá được thành lập và đã có chủ trương xây dựng tổ chức "Thanh niên Cộng sản Đoàn", nhưng ngay sau khi được thành lập đã bị đế quốc Pháp khủng bố gắt gao, nên các NQ của TƯ Đảng về công tác vận động TN chưa được triển khai trong Đảng.

            Đến tháng 3/1938, Đảng cộng sản Đông Dương quyết định thành lập tổ chức "Thanh niên Tân Tiến Hội" để giúp Đảng vận động các tầng lớp TN. Lúc này, căn cứ vào tình hình thực tế của phong trào TN trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá quyết định  chọn "Hội đọc sách báo Cách mạng" của Trường Cô-le Đào Duy Từ để xây dựng một tổ chức Đoàn lấy tên là "Đoàn Thanh niên Tân Tiến thị xã Thanh Hoá" do Đ/c  Trịnh Huy Quang làm bí thư Tỉnh uỷ phụ trách công tác TN, trực tiếp chỉ đạo xây dựng cơ sở Đoàn đầu tiên này vào ngày Chủ nhật (ngày 06/3/1938) tại nhà bà Ngọ, cơ sở Cách mạng gần nhà Dòng- Thị xã  Thanh Hoá (nay là phố Hàn thuyên, TPTH), Đ/c Nguyễn Nhuận được cử làm thư ký Đoàn. Ngày 05/5/1938, Đoàn TN thị xã TH tham gia Hội nghị đại biểu Đoàn TN dân chủ toàn quốc ở Hà nội, chính thức trở thành một thành viên tích cực của Đoàn TN dân chủ cả nước.

 

           Đến tháng 6/1938, theo chủ trương của Đảng, của Đoàn cấp trên, Đoàn TN Tân Tiến Thị xã TH đổi tên thành "Đoàn Thanh niên Dân chủ Thanh Hoá". Lúc này Đoàn phát triển cơ sở ở 8 huyện, thị: Thị xã TH, Hoằng hoá, Tĩnh Gia, Nông Cống, Thiệu Hoá, Yên Định, Đông Sơn vv….với số hội viên nòng cốt là 75 người. Đến đầu năm 1938, Đoàn Thanh niên dân chủ.

 

Thanh Hoá có 15 cơ sở với số lượng 100 ĐV trong toàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Hữu Vơn làm bí thư ; ngoài lực lượng trên Đoàn còn có hàng ngàn quần chúng nam, nữ TN cấp tiến là lực lượng đắc lực của Đoàn. Đến tháng 4/1940 Đoàn TN dân chủ TH do đồng chí Nguyễn Nguyên làm bí thư.

 

           Trong quá trình đấu tranh 77 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã phát triển không ngừng lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng: Từ một Chi đoàn đầu tiên gồm 15  đoàn viên (tháng 3/1938), đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã có 40 huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc, có 1.422 Đoàn cơ sở, gần 11.372 chi đoàn thu hút hơn 241.236 đoàn viên tham gia sinh hoạt, đạt tỉ lệ tập hợp đoàn kết TN gần 55,5% có 591.236 ĐV, TN được tập hợp trong tổ chức Đoàn- Hội LHTNVN. Toàn tỉnh có 27 UB HộiLHTN cấp huyện-thị-thành phố và 2 thành viên (Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh TH và Hội SV Đại học Hồng Đức); 635 UB Hội LHTN xã- phường-Thị trấn và đơn vị trực thuộc; 8500 chi hội, nhóm, câu lạc bộ TN theo nghề nghiệp, sở thích thu hút hơn 350 ngàn hội viên. Hội đã phát triển tập hợp TN qua việc thành lập Hội doanh nghiệp trẻ, 115 CLB trang trại trẻ, TN làm kinh tế giỏi cấp huyện và cơ sở,...

  Từ ngày thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hoá đã 7 lần đổi tên:

1. Đoàn TN Tân Tiến Thanh hoá (3/1938-5/1938);

2. Đoàn TN Dân chủ Thanh Hóa  (6/1938-7/1940);

3. Đoàn TN Phản đế cứu quốc Thanh Hóa  (8/1940-1/1943);

4. Đoàn TN Cứu quốc Thanh Hóa  (2/1943-10/1956);

5. Đoàn TN Lao động Thanh Hóa  (11/1956-1/1970).

6. Đoàn TN Lao động Hồ Chí Minh Thanh Hóa (2/1970-11/1976).

7. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hóa  (từ 12/1976 đến nay).

 

           Trong quá trình đó Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã 16 lần tổ chức Đại hội Đoàn toàn tỉnh vào các thời gian : Tháng 12/1946; đầu năm 1952; 5/1956; 6/ 1959; 2/1961; 8/1963; 5/1970; 12/1974; 7/1977; 11/1979; 8/1983; 5/1987; 3/1992; 5/1997; 5/2002.; 25-27/10/2007.

 

           78 năm qua, cán bộ, ĐVTN Thanh Hoá đã phát huy truyền thống cách mạng, nghị lực và trí sáng tạo của tuổi trẻ, đi đầu trong cuộc XD và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của đội quân xung kích CM, đội hậu bị tin cậy của Đảng; dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, anh dũng hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó.  Với khẩu hiệu hành động:

                      " Tuổi trẻ đất Lam sơn

                         Gian khó chí không sờn

                         Phất cao cờ quyết thắng";

   Trong thời kỳ hoạt động bí mật ( 1938- 1945), ĐVTN tỉnh ta đã tham gia các cuộc đấu tranh do Đảng lãnh đạo: Chống bắt phu, bắt lính, chống sưu cao, thuế nặng, chống đàn áp khủng bố, phá kho thóc của Nhật, xây dựng lực lượng tự vệ vũ trang, bảo vệ xóm làng, quê hương, bảo vệ cán bộ CM, xây dựng chiến khu du kích, tuyên truyền xung phong,…

 

Trong những ngày CM Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đoàn viên thanh niên Thanh Hoá đã trực tiếp cầm gươm, cầm súng chiến đấu tham gia giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh nhà.

 

           Trong 63 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1945 - 2008), toàn tỉnh Thanh Hoá có gần 50 vạn thanh niên tham gia bộ đội, gần 6 vạn thanh niên gia nhập TNXP. Trong số 84 anh hùng lực lượng vũ trang Thanh Hoá có 59 đồng chí là ĐVTN, trong đó có những ĐVTN là điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ cách mạng, như: Tô Vĩnh Diện, Lê Mã Lương, Lê Đình Chinh,…

Riêng trong 20 năm đổi mới (1986 - 2005), Đoàn thanh niên khối nông thôn đã đảm nhận thi công hoàn thành hơn 500 công trình thanh niên cấp huyện; hơn 50.000 công trình thanh niên cấp cơ sở, đào đắp được hàng triệu m3 đất, đá trên hàng ngàn km đê điều, kè đập, kênh mương ở các công trình thanh niên làm thuỷ lợi, giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường,…ĐVTN khối nông thôn còn là lực lượng xung kích đi đầu trong tiếp thu ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nghề nông, góp phần quan trọng đưa sản lượng lương thực quy thóc của tỉnh đạt 1,3 -1,53 triệu tấn/năm. Trong phong trào "Thanh niên lập nghiệp" xuất hiện hàng ngàn gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi, hàng trăm triệu phú trẻ...vv...

 

            Trong các "Tháng TN", " Chiến dịch hè TN tình nguyện" các năm từ 2000 đến 2007, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận thi công hoàn thành hơn 50.000 công trình, phần việc TN đạt tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng, thu hút hơn 3 triệu lượt ĐVTN tham gia.

 

            Trong nhiệm kỳ (2002-2007), có gần 4000 lượt tổng phụ trách Đội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 500 chỉ huy Đội được công nhận là phụ trách sao giỏi; có gần 2 triệu lượt thiếu nhi đựoc công nhận danh hiệu chúa ngoan Bác Hồ; 272.00 thiếu nhi được kết nạp vào Đội, 125.000 đội viên lớn được kết nạp vào Đoàn; có gần 62.137 lượt cán bộ Đoàn-Đội-HộiLHTN đựoc tập huấn nghiệp vụ( tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ). Các cấp bộ Đoàn-Hội đã hưởng ứng thực hiện chỉ thị 13 của BTV Tỉnh uỷ, chỉ đạo thành lập mới 76 tổ chức cơ sở Đoàn- Hội ở 76 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, liên doanh với nước ngoài.

 

          Riêng năm năm (2002-2007),  đã có hơn 6000 HS, SV xuất sắc được nhận giải thưởng, học bổng do Đoàn- Hội các cấp tặng với tổng giá trị gần 5 tỉ đồng.

 

         Tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích trong tham gia phát triển kinh tế- XH, các cấp bộ Đoàn- Hội đã phối hợp tuyên truyền chuyển giao tiến bộ KHKT cho hơn 220.000 lượt TN xây dựng hàng trăm điểm trình diễn kỹ thuật; tổ chức các đội hình TN tình nguyện " kỹ thuật xanh"; củng cố và xây dựng 206 CLB TN nông thôn với kỹ thuật nghề nông và phát triển kinh tế; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ TN xây dựng các mô hình kinh tế điểm, như: hộ gia đình trẻ thu nhập 50 triệu đ/năm, trang trại trẻ, tổ hợp nghề tiểu CN( đay, cói, chiếu, mây tre đan, thêu, may, mộc,......

 

           Tiếp tục thực hiện phương châm " Tỉnh có dự án, huyện có công trình, xã có mô hình, chi đoàn có phần việc", hàng năm 70% số đơn vị cấp huyện, 95% đoàn cơ sở có công trình, phần việc TN thu hút hàng chục vạn lượt ĐV, TN tham gia; Cụ thể: Tỉnh đoàn đã và đang triển khai dự án " Phát triển, nuôi trồng thuỷ sản Thanh thuỷ- Tĩnh gia- TH" trị giá gần 20 tỉ đồng( vốn do TW Đoàn cho vay) chuyển đổi 113 ha trồng lúa năng suất thấp sang mô hình trồng lúa- nuôi trồng thuỷ sản, thu hút 80 hộ gia đình trẻ, tạo mô hình làng ngư nghiệp TN; đầu tư 15 tỉ đồng xây dựng Trung tâm bồi dưỡng cán bộ TTN ở Sầm sơn.

 

         Góp phần tạo nên những biểu tượng truyền thống CM để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Tỉnh đoàn đã phối hợp Hội TNXP phát động quyên góp xây dựng Tượng đài TNXP chiến thắng tại Hàm rồng tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng; đồng thời Tỉnh đoàn đã phối hợp ngành LĐ-TB-XH giải quyết cho hơn 19.126 cựu TNXP được hưởng các chế độ chính sách mà Nhà nước đã ban hành. Mặt khác, Tỉnh đoàn phát động cuộc vận động  “Tuổi trẻ TH với nhà ở cho hộ nghèo", đã được tuổi trẻ toàn tỉnh nhiệt tâm hưởng ứng. Kết quả, Toàn đoàn đã quyên góp được 5,2 tỉ đồng để góp phần xây dựng nhà và đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động tình nguyện xây mới 700 ngôi nhà, tu sửa 1200 nhà ở cho cựu TNXP và gia đình chính sách trong tỉnh.

 

        Trong các "Tháng TN", " Chiến dịch hè TN tình nguyện" các năm từ 2000 đến 2007, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đảm nhận thi công hoàn thành hơn 50.000 công trình, phần việc TN đạt tổng giá trị hơn 100 tỉ đồng, thu hút hơn 3 triệu lợt ĐVTN tham giaQua quá trình đó lực lợng của Đoàn đã ngày càng phát triển, trưởng thành:

 

         5 năm (2002- 2007), có gần 4000 lượt tổng phụ trách Đội được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; 500 chỉ huy Đội được công nhận là phụ trách sao giỏi; có gần 2 triệu lượt thiếu nhi đựoc công nhận danh hiệu chúa ngoan Bác Hồ; 272.00 thiếu nhi được kết nạp vào Đội, 125.000 đội viên lớn đợc kết nạp vào Đoàn; có gần 62.137 lượt cán bộ Đoàn-Đội-HộiLHTN đựoc tập huấn nghiệp vụ( tăng gấp đôi so với đầu nhiệm kỳ). Các cấp bộ Đoàn-Hội đã hưởng ứng thực hiện chỉ thị 13 của BTV Tỉnh uỷ, chỉ đạo thành lập mới 76 tổ chức cơ sở Đoàn- Hội ở 76 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, liên doanh với nước ngoài.

 

          Tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích trong tham gia phát triển kinh tế- XH, các cấp bộ Đoàn- Hội đã phối hợp tuyên truyền chuyển giao tiến bộ KHKT cho hơn 220.000 lượt TN xây dựng hàng trăm điểm trình diễn kỹ thuật; tổ chức các đội hình TN tình nguyện " kỹ thuật xanh"; củng cố và xây dựng 206 CLB TN nông thôn với kỹ thuật nghề nông và phát triển kinh tế; chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ TN xây dựng các mô hình kinh tế điểm, như: hộ gia đình trẻ thu nhập 50 triệu đ/năm, trang trại trẻ, tổ hợp nghề tiểu CN( đay, cói, chiếu, mây tre đan, thêu, may, mộc,......

 

             Được UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện, Tỉnh đoàn đã đảm nhận dự án " Khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cầm" cho đồng bào miền núi ở hai huyện Quan sơn, quan hoá, đã giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho hơn 100 lao động trẻ tại các địa phương trên.

 

             Trong 5 năm(2002-2007), toàn tỉnh đã kết nạp được 155.000 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 239.500 đ/c( tăng so với đầu nhiệm kỳ là 65.700 đ/c); đã bồi dưỡng, giới thiệu được hơn 40.000 ĐV ưu tú đi học đối tượng Đảng, trong đó có 21.000 đ/c vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng”. Riêng năm 2007, toàn tỉnh có 50.122 TN tiên tiến được kết nạp vào Đoàn. Năm 2008, công tác phát triển đoàn viên mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, toàn tỉnh kết nạp 33.788 đoàn viên mới (giảm hơn 1.000 so với năm 2007, do độ tuổi kết nạp Đoàn tăng từ  15 lên 16 tuổi) nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 300.798 người; 100% đoàn viên mới kết nạp được phát thẻ Đoàn. Trong năm 2008, toàn Đoàn giới thiệu được 6010 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó kết nạp được 4121 đảng viên trẻ.  Hội LHTN các cấp đã tập trung xây dựng mô hình CLBTN phát triển kinh tế, các Đội TNXK phòng chống thiên tai, lụt bão, dịch bệnh; phát động phong trào hiến máu nhân đạo; ra mắt 432 Đội TNXK phòng chống thiên tai, lụt bão, dịch bệnh.

 

          Năm 2008, Các cấp bộ Đoàn huy động trên 250 ngàn lượt TN tham gia xây dựng trên 18 ngàn công trình, phần việc TN đạt tổng trị giá trên 25 tỷ đồng (Trong tháng TN và Chiến dịch hè TNTN năm 2008 toàn tỉnh đã huy động hơn 150 ngàn TN xung kích đảm nhận gần 14.000 công trình, phần việc TN trị giá trên 15 tỷ đồng)

 

          Trong năm 2008, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai nhiều dự án lớn, quy mô cấp tỉnh, phát huy vai trò xung kích của TN trong phát triển KT - XH như: Dự án Phát triển nuôi trồng thuỷ sản Thanh Thuỷ- Tĩnh Gia (trị giá trên 20 tỷ đồng); dự án “Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng” tại Như Xuân (trị giá gần 30 tỷ đồng); triển khai và hoàn thành bàn giao trường tiểu học thị trấn Ngọc Lặc trị giá 1,2 tỷ đồng; Tiếp tục phối hợp với trung tâm phát triển cộng đồng Hà Nội mở rộng triển khai dự án về trẻ em lang thang (trị giá hơn 1 tỷ đồng); dự án “Bảo vệ môi trường” trị giá gần 1 tỷ đồng, dự án “Làm đường giao thông miền núi” trị giá 1,5 tỷ đồng.

 

          Năm 2009, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động  “Tuổi trẻ Thanh Hoá học tập và làm theo lời Bác”, BTV Tỉnh Đoàn đã ban hành bộ tiêu chí “Làm theo lời Bác” triển khai tới cơ sở, hướng dẫn chi đoàn sinh hoạt theo từng tiêu chí cụ thể. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập chuyên đề: “Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Nổi bật trong năm 2009, Đoàn TN- Hội LHTN các cấp đã tổ chức tuyên dương 930 tập thể, 5310 cá nhân “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Đại hội Hội LHTN cấp huyện và cơ sở. Gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, BTV Tỉnh Đoàn tiến hành bình chọn và tổ chức tuyên dương 40 thanh niên tiên tiến tại Đại hội Hội LHTN lần thứ IV, nhiệm kỳ (2009 – 2014).

          

        Trong năm 2009, toàn Đoàn đã tuyên truyền vận động ĐVTN khám tuyển nghĩa vụ quân sự và lên đường nhập ngũ, trong 2 đợt năm 2009, đã có hơn 5000 ĐVTN viết đơn tình nguyện, đăng ký khám tuyển, số ĐVTN trúng tuyển 3620, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đầu thỏng 3/2010, các cơ sở Đoàn trong tỉnh đó tham gia động viên, tiễn đưa 2.050 ĐV, TN lên đường bảo vệ tổ quốc.

 

        Đến nay toàn tỉnh đã củng cố xây dựng được 112 CLB Phòng chống tội phạm, TNXH, 125 đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích thu hút trên 57 ngàn ĐVTN thường xuyên tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, HIV/AIDS...

 

          BTV Tỉnh đoàn phối hợp với NHCSXH tỉnh tiếp tục tạo điều kiện giải ngân gần 100 tỷ đồng cho TN vay vốn, nâng số vốn dư nợ do Đoàn quản lý lên 280 tỷ đồng góp phần giải quyết việc làm tại chỗ 30.000 thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để đầu tư xây dựng 52 mô hình phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 549 lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

 

           Phong trào "Sáng tạo trẻ", đã có 18 công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, hơn 900 sáng kiến, ý tưởng mới do ĐVTTN sáng tạo ra, trong đó có nhiều sáng tạo, ý tưởng được ứng dụng thực tế làm lợi cho nhà nước hàng tỷ đồng.

 

           Thực hiện sự chỉ đạo của TƯ Đoàn về “Năm TN với nghề nghiệp và việc làm”, BTV Tỉnh đoàn đã ban hành Hướng dẫn về thực hiện “Năm TN với nghề nghiệp và việc làm” triển khai tới các đơn vị, trong đó tập trung mở các đợt tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho hơn 100 nghìn TN, nhất là TN nông thôn và TN trường học. BTV Tỉnh đoàn đã tiến hành thành lập Ban điều hành Đề án 103, tổ chức hướng dẫn tới các đơn vị triển khai 3 dự án gồm: Truyền thông nâng cao nhận thức cho TN và xã hội về học nghề và lập nghiệp; dự án hỗ trợ TN khởi sự Doanh nghiệp và lập nghiệp; dự án xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hoá. Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn cho Bí thư  Đoàn cơ sở về kiến thức tư vấn hỗ trợ TN học nghề, lập nghiệp; Phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ tổ chức 3 đợt tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho 2.000 sinh viên trường ĐH Hồng Đức, các trường nghề trong tỉnh về khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp. Phối hợp với Báo Thanh Hoá, Báo Văn hoá đời sống, đài PTTH tỉnh xây dựng các phóng sự, cung cấp tin, bài tuyên truyền về hướng nghiệp, dạy nghề, về các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả để TN học tập; BTV Tỉnh đoàn phát hành định kỳ hàng quý 12.000 bản TLSH Chi đoàn gắn với việc Tư vấn, dạy nghề, hướng nghiệp, lập nghiệp. Riêng Trung tâm GTVL TN tỉnh đã phối hợp với trường cao đẳng nghề Lilama tuyển gần 300 học sinh học nghề tại 7 huyện nghèo trong tỉnh; phối hợp với trường dạy nghề Vinasin 9 tuyển dụng 500 học sinh học nghề; giới thiệu trên 3.000 lao động trẻ có việc làm tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

 

           BTV Tỉnh đoàn phối hợp với NHCSXH tỉnh tiếp tục tạo điều kiện giải ngân gần 100 tỷ đồng cho TN vay vốn, nâng số vốn dư nợ do Đoàn quản lý lên 280 tỷ đồng góp phần giải quyết việc làm tại chỗ 30.000 thanh niên. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn đã tập trung chỉ đạo triển khai hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để đầu tư xây dựng 52 mô hình phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho 549 lao động có việc làm và thu nhập ổn định. Tháng 5/2009, BTV Tỉnh đoàn đã ký kết chương trình phối hợp với Sở LĐTB&XH về việc tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, giai đoạn (2009 – 2015);……

 

          Qua quá trình hoạt động trên, lực lượng của Đoàn đã ngày càng phát triển, trưởng thành:  trong 5 năm(2002-2007), toàn tỉnh đã kết nạp được 155.000 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên 239.500 đ/c( tăng so với đầu nhiệm kỳ là 65.700 đ/c); đã bồi dưỡng, giới thiệu được hơn 40.000 ĐV ưu tú đi học đối tượng Đảng, trong đó có 21.000 đ/c vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng”.  Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã có 40 huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc, có 1.422 Đoàn cơ sở, gần 11.372 chi đoàn thu hút hơn 241.236 đoàn viên tham gia sinh hoạt, đạt tỉ lệ tập hợp đoàn kết TN gần 55,5% có 591.236 ĐV, TN được tập hợp trong tổ chức Đoàn- Hội LHTNVN. Toàn tỉnh có 27 UB HộiLHTN cấp huyện-thị-thành phố và 2 thành viên (Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh TH và Hội SV Đại học Hồng Đức); 635 UB Hội LHTN xã- phường-Thị trấn và đơn vị trực thuộc; 8500 chi hội, nhóm, câu lạc bộ TN theo nghề nghiệp, sở thích thu hút hơn 350 ngàn hội viên. Hội đã phát triển tập hợp TN qua việc thành lập Hội doanh nghiệp trẻ, 115 CLB trang trại trẻ, TN làm kinh tế giỏi cấp huyện và cơ sở,….Hội LHTN các cấp đã tập trung xây dựng mô hình CLBTN phát triển kinh tế, các Đội TNXK phòng chống thiên tai, lụt bão, dịch bệnh; phát động phong trào hiến máu nhân đạo; ra mắt 432 Đội TNXK phòng chống thiên tai, lụt bão, dịch bệnh.

 

           Tính riêng trong 49 năm(1960- 2009), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TH đã có hơn 153.196 ĐV ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng ( mỗi năm trung bình có hơn 3.126 ĐV ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng, chiếm 65% đảng viên mới kết nạp hàng năm của tỉnh). Từ năm 1964 - 2009, Đoàn đã kết nạp được 1.711.269 TN tiên tiến vào Đoàn; bồi dưỡng tập hợp hàng triệu thiếu niên, nhi đồng vào tổ chức (trong 24 năm đổi mới 1986- 2009, toàn tỉnh có 846.582 TN tiên tiến  được kết nạp vào Đoàn).

 

            Từ năm (1990-1995), Đoàn TN tỉnh ta liên tục được TW Đoàn công nhận là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua sáu tỉnh Bắc Trung bộ. Ba năm (1993 - 1995)  Đoàn thanh niên tỉnh ta liên tục là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua Đoàn thanh niên 6 tỉnh cụm Bắc Trung Bộ. Năm 1996, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Từ năm (1996 - 2004) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh Hoá liên tục được BCH Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu toàn quốc" trong công tác Đoàn và phong trào TTN. Tháng 3/2001, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc Lập hạng Ba và BCH TW Đoàn tặng cờ Đơn vị xuất sắc trong cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” (1998-2002). Với những thành tích nổi bật đạt được trong những năm(2002-2006), nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/2006), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa vinh dự được đón nhận Huân Chương độc lập hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng ngày 17/3/2006 . Trong các năm(1997- 1999); (2000- 2002); (2003-2005) Đoàn TN Thanh hoá đều được BCH Trung ương đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN toàn quốc; năm 2007 được BCH Trung ương Đoàn tặng cờ đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN liên tục trong 5 năm (2002-2007). Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3/2006), Tỉnh ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng bức Trướng mang dũng chữ: “phátt huy truyền thống cách Mạng, Tuổi trẻ Thanh Húa đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xung kích đi đầu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”. Năm 2009, được Ban chỉ đạo chiến dịch Tình nguyện hố 2009 TW tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc; ngày 09/12/2009, được BCH TW Đoàn tặng cờ Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2009;…..

            Giờ đây trong lúc các cơ sở Đoàn toàn tỉnh đã và đang sôi nổi đồng loạt ra quân hưởng ứng Tháng TN”- tháng 3/ 2010, thi đua lập thành tích xuất sắc hướng tới chào mừng kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh( 26/3/1931- 26/3/2010), chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tuổi trẻ Thanh Hoá nguyện: “ 4 đồng hành cùng TN trên con đường lập thân, lập nghiệp” và “ 5 xung kích phát triển kinh tế-XH và bảo vệ tổ quốc” mà NQ ĐH Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI đã xác định và phát động nhằm  góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVI, chương trình phát triển thanh niên Thanh Hoá, các chương trình hành động của BCH Tỉnh đoàn thực hiện các nghị quyết ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX, NQ7 của BCHTW Đảng khoá X; tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”, góp phần xây dựng Thanh Hoá trở thành tỉnh giàu đẹp, "kiểu mẫu" ./.                   

 

                                                    ( Trần Việt Thao- sưu tầm, biên soạn).


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến