Thống kê truy cập

Tất cả:
2000058
Hôm qua:
1235
Hôm nay:
1234
Hiện tại:
1234
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐOÀN THANH HÓA KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2017 – 2022
Cập nhật lúc: 11:21 AM ngày 04/12/2017

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh

QUÊ QUÁN

DÂN TỘC

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ - ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

Nam

Nữ

Chuyên môn

Chính trị

1

Lê Văn Trung

1980

 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

Bí thư Tỉnh đoàn

2

Lê Văn Châu

1985

 

Thường Xuân, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

3

Hoàng Văn Thanh

1986

 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

4

Nguyễn Hữu Tuất

1986

 

Hà Trung, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

Phó Bí thư Tỉnh đoàn

5

Hoàng Lê Thái

1982

 

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBTV, Chánh Văn phòng TĐ

6

Nguyễn Diệu Thúy

 

1982

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo TĐ

7

Nguyễn Trung Thực

1984

 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBTV, Trưởng Ban TNNT Tỉnh đoàn

8

Bùi Thị Huyền Thu

 

1986

Hậu Lộc, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBTV, Trưởng Ban TTNTH Tỉnh đoàn

9

Nguyễn Đình Nhất

1984

 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBTV, Trưởng Ban TNCN&ĐT Tỉnh đoàn

10

Dương Anh Ái

1986

 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

11

Phạm Minh Đức

1987

 

Bá Thước, Thanh Hóa

Mường

Đại học

SC

UVBTV, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn

12

Hoàng Mạnh Cường

1980

 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBTV, Bí thư Đoàn khối các CQ tỉnh

13

Nguyễn Thị Thu Trang

 

1985

Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

SC

UVBTV, BT Huyện đoàn Tĩnh Gia

14

Nguyễn Văn Lương

1989

 

Triệu Sơn, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBTV, Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh

15

Đỗ Duy Đông

1984

 

Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Phó Văn phòng

16

Nguyễn Quỳnh Trang

 

1984

Nông Cống, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

SC

UVBCH, Phó Phụ trách Ban ĐKTHTN

17

Nguyễn Hữu Phương

1987

 

Nông Cống, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Phó Ban TNNT Tỉnh Đoàn

18

Lê Thị Trang

 

1986

Thọ Xuân, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra  Tỉnh đoàn

19

Nguyễn Thị Viên

 

1986

Quảng Xương, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

20

Đặng Thị Hồng

 

1988

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Chuyên viên Ban TTN TH

21

Lò Thị Thiết

 

1983

Mường Lát, Thanh Hóa

Mường

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Mường Lát

22

Phạm Đức Lương

1985

 

Quan Sơn, Thanh Hóa

Thái

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Quan Sơn

23

Hà Thị Thu Huyền

 

1988

Quan Hóa, Thanh Hóa

Thái

Đại học

TC

UVBCH, Phó Bí thư Huyện đoàn Quan Hóa

24

Hà Nam Khánh

1983

 

Bá Thước, Thanh Hóa

Thái

Thạc sĩ

CC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Bá Thước

25

Lê Văn Khánh

1982

 

Lang Chánh, Thanh Hóa

Mường

Đại học

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Lang Chánh

26

Phạm Thị Thu

 

1985

Ngọc Lặc, Thanh Hóa

Dao

Thạc sĩ

SC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Ngọc Lặc

27

Lưu Thị Dung

 

1986

Huyện Thạch Thành - tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, BT Huyện đoàn Thạch Thành

28

Hoàng Văn Giang

1984

 

Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Thường Xuân

29

Lê Văn Hiếu

1986

 

Như Xuân, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Như Xuân

30

Lê Văn Nghĩa

1983

 

Phường Quảng Tâm - tp.Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Như Thanh

31

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

1986

Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, BT Huyện đoàn Cẩm Thủy

32

Nguyễn Thị Hà

 

1982

Yên Định, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Yên Định

33

Phan Thanh Dũng

1982

 

Huyện Thọ Xuân - tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Thọ Xuân

34

Hoàng Thị Thu Hiền

 

1984

Huyện Vĩnh Lộc - tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Vĩnh Lộc

35

Lê Văn Tuấn

1984

 

Phường Quảng Thành - tp.Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Đông Sơn

36

Trần Trung Kiên

1983

 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Thiệu Hóa

37

Vũ Thị Minh Tâm

 

1986

Hà Trung, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Hà Trung

38

Hà Thị Thủy

 

1986

Triệu Sơn, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Triệu Sơn

39

Nguyễn Ngọc Hậu

1981

 

Huyện Nông Cống - tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Nông Cống

40

Kim Ngọc Lưỡng

1984

 

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

TC

UVBCH, Bí thư Thành đoàn TP Thanh Hóa

41

Nguyễn Hồng Anh

 

1989

Quảng Xương, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Quảng Xương

42

Cao Công Thức

1982

 

Huyện Hậu Lộc - tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, BT Huyện đoàn Hậu Lộc

43

Mai Văn Quang

1981

 

Nga Sơn, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

CC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Nga Sơn

44

Lê Bá Hải

1981

 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Bí thư Huyện đoàn Hoằng Hóa

45

Nguyễn Thị Nga

 

1986

Thành phố Sầm Sơn

Kinh

Thạc sĩ

TC

UVBCH, Phó Bí thư Thành đoàn TP Sầm Sơn

46

Nguyễn Xuân Thành

1982

 

Thành phố Sầm Sơn

Kinh

Đại học

CC

UVBCH, Bí thư Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh

47

Nguyễn Trường Minh

1981

 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Trợ lý TN Bộ CHQS tỉnh

48

Lê Trung Đức

1982

 

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

TC

UVBCH, Trợ lý TN BCH Bộ đội BP tỉnh

49

Trịnh Ngọc Dương

1987

 

Thọ Xuân, Thanh Hóa

Kinh

Đại học

SC

UVBCH, Bí thư Đoàn TN Cảnh sát PCCC tỉnh

50

Hoàng Lê Minh

1981

 

Quảng Xương, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

SC

UVBCH, Bí thư Đoàn trường ĐH Hồng Đức

51

Nguyễn Thanh Tâm

1984

 

P Ngọc Trạo, Thành phố Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

SC

UVBCH, Bí thư Đoàn trường Đại học VHTT&DL

52

Nguyễn Duy Hải

1982

 

Thiệu Hóa, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

TC

UVBCH, BT Đoàn trường Dự bị ĐH Dân tộc sầm sơn

53

Trịnh Hà Hoàng Linh

1990

 

Yên Định, Thanh Hóa

Kinh

Thạc sĩ

TC

UVBCH, Bí thư chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến