Thống kê truy cập

Tất cả:
2000065
Hôm qua:
1240
Hôm nay:
1237
Hiện tại:
1235
Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật lúc: 02:22 PM ngày 29/12/2016
Ngày 27-12, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng (khóa XII).

  

Các đại biểu tham dự hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Hội nghị được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát thanh, truyền hình trực tiếp và thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII họp từ ngày 9 đến ngày 14-10-2016 đã bàn thống nhất và ban hành 3 nghị quyết và 1 kết luận rất quan trọng. Các nghị quyết, kết luận là những chủ trương lớn, quan trọng, mang tầm chiến lược, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt, Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nghị quyết rất quan trọng, đề cập đến một vấn đề vừa cơ bản, vừa cấp bách, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm và hoan nghênh. Để nhanh chóng đưa các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống; thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai và kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết nêu trên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị từng đồng chí đại biểu cần nghiên cứu kỹ để nắm vững, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với việc học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động, xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với yêu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực. Phải tiếp tục khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước và những hạn chế, yếu kém mới phát sinh trong năm 2016 của từng ngành, từng địa phương, đơn vị; cần nhận thức rất sâu sắc, thấy hết, thấy rõ yếu kém, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa nhằm xây dựng đảng bộ  vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh, nhưng cũng phải kiên quyết đấu tranh với việc lợi dụng vào thực hiện nghị quyết để làm phức tạp tình hình, kích động chia rẽ, bè phái, làm giảm hiệu lực lãnh đạo ở từng tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Sau phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến trực tiếp quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW  (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung của nghị quyết đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan của tình trạng suy thoái là do bản thân một số cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng chưa nghiêm, còn có biểu hiện “nhẹ trên, nặng dưới”; nguyên tắc tập trung dân chủ ở nhiều nơi bị buông lỏng. Căn cứ tình hình thực tế, nghị quyết cũng đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Việc nhận diện những biểu hiện này là căn cứ để góp phần xây dựng tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống... 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt trong thực hiện nghị quyết cũng được nêu rõ, gồm: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Kèm theo đó là một số điểm mới trong thực hiện các nhóm giải pháp. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dự báo một số khó khăn trong quá trình thực hiện nghị quyết và hướng giải quyết, đồng thời nhấn mạnh: Quan điểm chỉ đạo của Đảng là kiên quyết, kiên trì thực hiện, khó mấy cũng phải thực hiện, thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, tiến hành thường xuyên, liên tục ở các cấp, các ngành, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở và với sự đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất định chúng ta sẽ làm chuyển biến được tình hình để không phụ lòng mong đợi của nhân dân đối với Đảng; để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước trong tình hình mới, tiếp tục đưa các phong trào cách mạng đạt được những kết quả rực rỡ.

Buổi chiều, hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của BCH Trung ương Đảng về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Theo đó, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; quan điểm, mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng. Nghị quyết số 05-NQ/TW cũng nêu một số chủ trương, chính sách lớn như: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô; ưu tiên phát triển và chuyển giao khoa học - công nghệ, nhất là khoa học - công nghệ hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; phát huy mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam cả về số lượng, chất lượng, thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế...  

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của BCH Trung ương Đảng về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Theo đó, nghị quyết đã nêu lên tình hình thế giới, khu vực và trong nước; kết quả triển khai đường lối của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế; mục tiêu, quan điểm, một số chủ trương, chính sách lớn. Trong đó, chủ trương, chính sách chung là xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng nền kinh tế có khả năng tự chủ cao, ứng phó được với những biến động kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh kinh tế; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, coi đây vừa là tiền đề, vừa là hệ quả của hội nhập kinh tế quốc tế; tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển bền vững. Các chủ trương, chính sách cụ thể đó là: Tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức; hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; tập trung ưu tiên phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao và phát huy hiệu quả uy tín và vị thế quốc tế...
 
Cũng tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày Dự thảo về xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Dự thảo của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 1-11-2016 của BCH Trung ương Đảng; đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Dự thảo của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5-11-2016 của BCH Trung ương Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến yêu cầu: Các cấp ủy cần nhanh chóng tổ chức triển khai học tập, quán triệt tại đơn vị theo đúng thời gian, bảo đảm yêu cầu, mục đích; tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc, thấy được sự cần thiết phải kiên quyết, kiên trì khắc phục những yếu kém, khuyết điểm với quyết tâm chính trị cao. Việc học tập phải được thực hiện từ tỉnh tới các chi bộ cơ sở. Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải xây dựng chương trình hành động của cấp mình, kiểm tra, giám sát việc xây dựng chương trình hành động của cấp dưới; xác định những việc cần làm và phải kiên quyết làm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị sát với tình hình thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực. Nâng cao chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 04, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đối với các tổ chức đảng và đảng viên đã hoàn thành việc kiểm tra đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên thì cần kiểm điểm bổ sung các nội dung theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Các địa phương cần tập trung với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, chịu trách nhiệm và đánh giá sát sao việc triển khai thực hiện nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Chủ tịch UBND tỉnh về việc không được đi chúc tết các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh, không tổ chức bắn pháo hoa, pháo bông để tập trung lo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo số lượng và chất lượng các loaị hàng hóa phục vụ nhân dân, chăm lo thực hiện đầy đủ và chu đáo chế độ cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; kiên quyết đấu tranh, dẹp bỏ các loại tai, tệ nạn và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thật sôi động để nhân dân được vui Tết, đón xuân đầm ấm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Nguồn: baothanhhoa.vn


  Chia sẻ:
Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing

Ý kiến phản hồi
Gửi ý kiến
Họ tên(*)  Điện thoại
Email
Tiêu đề(*) 
Nội dung(*) 

Clip hoạt động đoàn

Tin đọc nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Thăm dò ý kiến